آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

نگاه تو منو تو دریای چشمای سیاهت میبره ، غرق میکنه و میکشه ، می خواهم دست هایت را بگیرم و با نت های قلب کوچکت بر پیانوی انگشتانت پر احساس ترین موزیک عشق را بنوازم .
 

اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان در برابرت ناتوانند ، اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست ، اگر روزی ترکت کردند ، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد .
 

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت ، خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت .
 

چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم و میان این دو سادگی معمایی می سازیم به نام زندگی .
 

ساده بودم که تو را ساده تجسم کردم ، درد لبخند تو را با گریه تبسم کردم .
 

اگر دنیا پر از عاشق نباشه ، تو این دنیا دل صادق نباشه ، همون بهتر که این دنیا نباشه ، زمین و آسمون یکجا فنا شه .
 

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید به دست آورید وگرنه مجبور خواهید شد چیزهایی را که بدست آوره اید دوست بدارید . (برنارد شاو)
 

هرگز برای عاشق شدن به دنبال باران و بهار و بابونه نباش ، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند .
 

کهنه فروش داد می زنه چراغ شکسته می خریم ، کفشای پاره می خریم ، اسباب کهنه می خریم ، بی اختیار داد می زنم : کهنه فروش قلب شکسته می خری ؟
 

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است ، دلم برای رفیقان با وفا تنگ است .


منبع :(yekghadami.com)

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1641
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه