پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان


عشق چون درختی است که رشد می کند و ریشه های عمیقی در وجود ها می دواند و بر قلب شکسته ای شاخ و برگ می دواند تا لبخند بزند . (ویکتور هرگو)
 

دوستی یعنی برادر خواهری ، یعنی دو روح که چون انگشتان دست بهم نزدیک اند ولی در هم نمی آمیزند . (ویکتور هوگو)
 

عشق یعنی یک روح در دو بدن ، عشق موهبت آسمانیست . (ویکتور هوگو)
 

بیا زندگی را بدزدیم ، آنوقت میان دو دیدار قسمت کنیم ، بیا زودتر چیزها را ببینیم . (ترجمه اشعار خارجی)
 

چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید ، عشق را زیر باران باید جست ، دوست را زیر باران باید دید . (ترجمه اشعار خارجی)

در همه رویایم یک گل را می بینم ، اگر تو صدای یک بلبل را می شنوی بدان که از قلب من جاری شده است . (ترجمه اشعار خارجی)
 

بیمار عشق توست پرستوی روح من ، از این مریض خسته عیادت نمی کنی ؟ (مریم حیدر زاده)
 

روشنی چشمات نداره مرزی ، تو خیلی بیشتر از اینا می ارزی . (مریم حیدر زاده)
 

برو دیگه نبینمت ، خاطر خواهیت دروغ بوده ، تو خلوتم با گریه هام ، چه قدر سرت شلوغ بوده . (مریم حید زاده)
 

دارم از تو می نویسم تو یه روز سرد برفی ، قلمم نمی نویسه ، می گه تو نداری حرفی . (مریم حیدر زاده)

منبع(yekghadami.com)

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 4285
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه