آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک


عشق چون درختی است که رشد می کند و ریشه های عمیقی در وجود ها می دواند و بر قلب شکسته ای شاخ و برگ می دواند تا لبخند بزند . (ویکتور هرگو)
 

دوستی یعنی برادر خواهری ، یعنی دو روح که چون انگشتان دست بهم نزدیک اند ولی در هم نمی آمیزند . (ویکتور هوگو)
 

عشق یعنی یک روح در دو بدن ، عشق موهبت آسمانیست . (ویکتور هوگو)
 

بیا زندگی را بدزدیم ، آنوقت میان دو دیدار قسمت کنیم ، بیا زودتر چیزها را ببینیم . (ترجمه اشعار خارجی)
 

چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید ، عشق را زیر باران باید جست ، دوست را زیر باران باید دید . (ترجمه اشعار خارجی)

در همه رویایم یک گل را می بینم ، اگر تو صدای یک بلبل را می شنوی بدان که از قلب من جاری شده است . (ترجمه اشعار خارجی)
 

بیمار عشق توست پرستوی روح من ، از این مریض خسته عیادت نمی کنی ؟ (مریم حیدر زاده)
 

روشنی چشمات نداره مرزی ، تو خیلی بیشتر از اینا می ارزی . (مریم حیدر زاده)
 

برو دیگه نبینمت ، خاطر خواهیت دروغ بوده ، تو خلوتم با گریه هام ، چه قدر سرت شلوغ بوده . (مریم حید زاده)
 

دارم از تو می نویسم تو یه روز سرد برفی ، قلمم نمی نویسه ، می گه تو نداری حرفی . (مریم حیدر زاده)

منبع(yekghadami.com)

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 4776
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه