آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک


لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه خوشبختی در همان لحظاتی بود که سپری شد . (دکتر شریعتی)
 

عاقل مباش که غم دیگران خوری ، دیوانه باش تا دیگران غمت خورند !


دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست ، از خود گذشتگی نخستین پایه ی دوستی است . (ارد بزرگ)
 

دوستان فراوان نشان دهنده ی کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان به گونه ای گسترده است . (ارد بزرگ)
 

مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زنان می تازند . (ارد بزرگ)
 

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید دمی درباره ی توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید . (ارد بزرگ)
 

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است . (ارد بزرگ)
 

برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آن ها داشته باشیم . (ارد بزرگ)
 

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . (ارد بزرگ)
 

هیچگاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است . (ارد بزرگ)
منبع(yekghadami.com)

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
زیرمجموعه : عاشقانه ها ,
تعداد مشاهده : 4054
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه