پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان

 

ایده ی ما نرود گرچه زما سر برود

دلخوش ان سر که فدای سر رهبر برود

صدهزار عاشق بی دست و سر افتاده اگر

عرصه گر پابشود زانهمه بیشتر برود

هرکه را نیست در او ایده ی جان افشانی

بهتر ان است که ازاین ملک به دیگر برود

بی بصر باش ولی چشم بصیرت سر کن

کور   دل را   شنوایی  نبود    کر برود

aflyafshin.blogfa.com

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 2340
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه