آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

مواد لازم

شیر: یک کیلو
آرد برنج کاملاً نرم: 100 گرم
شکر: 150 گرم
گلاب: یک استکان
نمک: یک‌چهارم قاشق چایخوری
دارچین و پودر پسته برای تزئین: به مقدارکم


طرز تهیه

در یکقابلمهآردبرنج،شکرونمکراریختهوشیرراکم‌کمبهآناضافهکنیدوبههمبزنیدتاآردبرنجدر شیرحلشود. ظرفرارویحرارتملایماجاققراردهیدومرتبهمبزنیدتافرنیشماجوشبیاید. دراینمرحلهگلابراهماضافهکردهوظرفرارویصفحهشعله پخش‌کنقراردهیدوحرارتراکاملاًملایمکنیدتافرنیجابیفتد. معمولاً بعد از جوش آمدن فرنی، 12 10 دقیقهرویحرارتبماندکافیاست. پساز آماده شدن فرنی،آن را در ظرف مورد نظر کشیده و پس از 3 2 دقیقهباپودرپستهودارچینرویفرنیراتزئینکنید.

 

 

 

 


آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
زیرمجموعه : آشپزی ,
تعداد مشاهده : 1305
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه