آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک


من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسم

 

نه از شیر و پلنگ، از این همه روباه می ترسم

 

 

مرا از جنگ رو در روی در میدان گریزی نیست

 

ولی از دوستان آب زیر کاه می ترسم

 

 

من از صد دشمن دانای لامذهب نمی ترسم

 

ولی از زاهد بی عقل نا آگاه می ترسم

 


پی گم گشته ام در چاه نادانی نمی گردم

 

اصولأ من نمی دانم چرا از چاه می ترسم

 


اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید اما

 

نه از سختی ره، از سستی همراه می ترسم

 

 

من از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم

 

من از نفرین یک مظلوم، از یک آه می ترسم

 

 

من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی

 

اگر افتد به دست آدم خودخواه می ترسم

 


مرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیست

 

من از قداره بندان مرید شاه می ترسم

 

 

نمی ترسم ز درگاه خدای مهربان اما

 

ز برخی از طرفداران این درگاه می ترسم

 

خدای من ، نمی دانم چرا از تو نمی ترسم

 

ولی از این برادرهای حزب الله می ترسم

 

 

چو " کیوان " بر مدار خویش می گردم ، ولی گاهی

 

از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می ترسم

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه