آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

اگر میترسید عشق را کنار گذاشته ایدواگرعاشقیدترس را رها کرده اید.(عشق کامل همه ی ترس هارا از بین میبرد.)خداوند مظهر عشق است وکسی که درعشق زندگی می کند در خداوند ساکن است و خداوند نیز دراو زندگی می کند. انجا که ترس وجود دارد خداوند حضور ندارد. هرگونه ترسی نشانه ی بی اعتقادی به خداوند در ان لحظه می باشد. ((من از هیچگونه شرو بدی نمی هراسم زیرا تو بامنی.)) ((بزرگترین موهبت پشت در منتظر است و ترس نام دارد.)) خداوند عشق است .پس عشق یعنی موفقیت انرژی سلامکت و تندرستی شادی و خرد و دانایی .
آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
زیرمجموعه : سیستم قالب وبلاگ ,
تعداد مشاهده : 1002
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه