آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

با من بی کس تنها شده، یارا تو بمان


 همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان

 

من بی برگ خزان دیده دگر رفتنی ام


 تو همه بار و بری، تازه بهارا تو بمان

 

داغ و درد است همه نقش و نگار دل من


 بنگر این نقش بخون شسته نگارا تو بمان

 

زین بیابان گذری نیست سواران را لیک


 دل ما خوش به فریبی است، غبارا تو بمان

 

هر دم از حلقه عشاق، پریشانی رفت


 بسر زلف بتان! سلسله دارا تو بمان

 

سایه، در پای تو، چون موج، دمی زار گریست


 که سر سبز تو باد کنارا تو بمان

 

هوشنگ ابتهاج

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1409
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه