آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

 نام رئیس جمهور روسیه چیست؟

1. پوتین

 

2. کفش

 

3. دمپایی

 

4. جوراب !!

 

 

**********************************************************

 

ب.  نام رئیس جمهور آمریکا کدام گزینه است؟

 

1. او با ما

 

2. او با شما

 

3. او با من

 

4. او با همه !!

 

***************************************************

 

ج.  نام رئیس جمهور سابق ترکیه چیست؟

 

1. مصطفی کمال آتا ترک

 

2. کمال مصطفی آتا ترک

 

3. مصطفی کمال آتا کرد

 

4. کمال مصطفی آتا لر !!

 

************************************************************

 

د.  نام رئیس جمهور کره شمالی کدام است؟

 

1. کیم ایل سونگ

 

 

 

2. بستنی ایل سونگ

 

 

 

3. فالوده شیرازی ایل سونگ

 

 

 

4. سونگ ایل یخمک !!

 

************************************************************

 

الف:  در کتاب سال اول دبستان کبری چه تصمیم مهمی گرفت؟

 

1. تصمیم گرفت با هیچ کسی دوست نشه!

 

 

 

2. تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده

 

 

 

3. تصمیم گرفت خود کشی کنه

 

 

 

4. تصمیم گرفت  انگشت خودشو توی دیوار سد فرو کنه !!

 

************************************************************

 

ب: نام نخست وزیر کنونی اسرائیل کدام است؟

 

1. بنیامین نتا نیا هو

 

 

 

2. بنیامین بتا بیا هو

 

 

 

3. بنیامین نتا برو هو

 

 

 

4. هو بنیامین نیا برو گم شو !!

 

************************************************************

 

ج: نام نخست وزیر بریتانیا کدام گزینه می باشد؟

 

1.آنتونی چارلز لینتون بلر

 

 

 

2. آنتونی نپتون چارلز بلر

 

 

 

3. آنتنی  بلر چارلز لینتون

 

4.

.آنتونی لینتون چاراز دلر

 

************************************************************

 

د: کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی. نام کشور و فرماندار کل آن به ترتیب چیست؟

 

1. پاپوآ گینه نو  _ سرپا ئو لیاس متا نه

 

 

 

2  پاپوآ گینه جدید_ سر پا ئولیاس نمتانه

 

 

 

3. پاپو آ گینه کهنه _ الیاس سر پا مرانه

 

 

 

4.کاکو آ گینه نیو _ سرپا الیاس مشاشه

 

 

 

 

 

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1335
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه