آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

داداش بزرگ من معمولاً عادت داره وقتی تو خونه هستش کنترل تلویزیون هم دست خودش باشه
حتی وقتی پای تلویزیون نیست کنترل رو با خودش می یبره که بقیه کانال تلویزیون رو عوض نکنن


یه دفعه من و بابام چند ساعت دنبال کنترل گشتیم و پیداش نکردیم
آخر سر دیدم داداشم از خواب بیدار شد و اومد نشست پای تلویزیون و کنترل رو از جیبش در آورد !

***************************

دیروز به مادرم گفتم روزت مبارک
بهم گفت همچنین !


توقع من این بود که بگه ایشالله عروسیت …
 
***************************

میان خونمون جوجه کباب می خورن با دوغ
می ریم خونشون سنگدون مرغ می‌خوریم با آب یخ


تازه می شینن تعریف می‌کنن رفتیم سنگدون مرغ بخریم
یارو فروشنده گفت واسه سگتون می خواین؟

قاه قاه میخندن
وجدانا فک و فامیله داریم؟
 
***************************

نصف شبی دخترم اومده از خواب بیدارم کرده
و می گه : بابا خواب دیدم شرک داره منو می خوره
همینجور که داشته گریه می کرد گفت : برو سی دیشو بیار بشکونیم !!!
 
***************************

زمستون تو خیابون از سرماش ریتممون بندریه
تابستونشم توی خونه ریتممون عربیه
طفلی مادرم اعتقادی به دکمه های کم و زیاد و خاموش روشن کولر نداره
 
***************************

زن عموم یعد از ۱۵سال زنگ زده خونمون میگه واست خواستگار پیدا کردم
بعداز کلی به به و چه چه راجع به پسره


می گه اگه این وصلت سر گرفت ۲۰۰ تومن باید به من بدی !
فک و فامیل دلاله ما داریم ؟
 
***************************

یک قانون همواره ثابت تو خونه ما
هر موقع یکی از ما می ره حموم مامانم شروع به ظرف شستن می کنه
 
***************************

بابام رفته هویج خریده می گه : عقلت که کار نمی کنه
پس این هویج رو کوفت کن که حداقل چشمات برای تقلب کار کنه !
 
***************************

بابام بعد وایمکس هم هنوز معتقده که چون من همیشه پای اینترنتم پول تلفن زیاد میاد
 
***************************

به پسر فامیلمون میگم ورزش هم می کنی ؟
با جدیت تمام می گه اره پلی استیشن !


فک و فامیل ما داریم؟
 
***************************

عموم کارمند بانک صادراته اسم بچش رو گذاشته سپهر
فک و فامیله داریم
 
***************************

با حالت تب شدید رفتم به مامانم می گم  :مادر عزیزم یه چیز میگم هول نکنی ها ؟
میگه  : نه پسر گلم بگو


میگم : تب خیلی شدیدی دارم
برگشته میگه :  خفه شو ، چشمت کور دندت نرم زیر کولر نمی خوابیدی


یه همچین فک و فامیلی داریما
 
***************************

پسر خالم خونمون بود داشتیم فیلم می دیدیم که یهو یه سوسک بدو بدو اومد طرف من
منم پریدم بالای مبل د جیغ بکش تا پسرخاله بکشدش


که یه دفه اونم پرید بالا شروع کرد جیغ کشیدن مهسا بکشش مهسا بکشش تازه با صدای بلندتر
فک وفامیله شجاع و دلیره داریم؟
 
***************************

داشتیم با مامانم تو پاساژ راه می رفتیم یهو مامانم هلم داد داشتم با مخ می خوردم زمین!
میگم  : چرا اینجوری می کنی؟


میگه : قوز نکن !
فک و فامیله دارم؟
 
***************************

بابا بزرگم رفته مستراح
بچه فامیلمون رفته  در توالتو چاهار طاق باز کرده میگه بابایی می خوای بیام بشورمت ؟


بابا بزرگه مام از ترس ابروش پرید که درو ببنده کمرش رگ به رگ شده
یه هفته است نمی تونه تکون بخوره


یه همچین فک و فامیلی داریم ما …

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1046
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه