پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان

 

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم، قلم، قسم؛

سه چیز را پاک نگه دار : جسم، لباس، خیال؛

سه چیز را به کار بگیر : عقل، همت، صبر؛

سه چیز را از خود دور نگهدار : افسوس، فریاد، نفرین؛

سه چیز را آلوده نکن : قلب، زبان، چشم؛

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا، مرگ، دوست ...

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه