آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم، قلم، قسم؛

سه چیز را پاک نگه دار : جسم، لباس، خیال؛

سه چیز را به کار بگیر : عقل، همت، صبر؛

سه چیز را از خود دور نگهدار : افسوس، فریاد، نفرین؛

سه چیز را آلوده نکن : قلب، زبان، چشم؛

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا، مرگ، دوست ...

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه