آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

آموزش بوسیدن+۱۸/عکس
به آرامی لاله گوش همسر خود را بوسه بزنید و دقت کنید زیاد محکم این کار را
نکنید چون اگر هوای داخل گوش وی را محکم با لبان خود به بیرون بکشید ممکن
است کمی درد آور باشد برای وی! و همچنین به آرامی در هنگام بوسیدن وی در
گوش او جملات عاشقانه زمزمه کنید
در تصویر زیر مراحل این کار به صورت علمی به شما آموزش داده می شود.

.


 

.


 

.


 

.


 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

..

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه