آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

عشق، تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو

نه اگر قلب تو سنگی ست، بیا عاشق شو

آسمان زیر پروبال نگاهت آبی ست

شوق پرواز تو رنگی ست، بیا عاشق شو

 

نه اگر قلب تو سنگی ست، بیا عاشق شو

آسمان زیر پروبال نگاهت آبی ست
 
شوق پرواز تو رنگی ست، بیا عاشق شو

ناگهان حادثه ی عشق، خطر كن، بشتاب
 
خوب من، این چه درنگی ست، بیا عاشق شو


با دل موش، محال است كه عاشق گردی

عشق، تصمیم پلنگی ست، بیا عاشق شو


تیز هوشان جهان، برسر كار عشقند
 
عشق، رندی است، زرنگی ست،بیا عاشق شو

كاش در محضر دل بودی و میدیدی تو

بر سر عشق، چه جنگی ست! بیا عاشق شو


« مصلحت نیست كه از پرده برون افتد راز»

صورت آینه زنگی ست، بیا عاشق شو

می رسی با قدم عشق به منزل، آری...

عشق، رهوار خدنگی ست، بیا عاشق شو

باز گفتی تو كه فردا!!! به خدا فردا نیست

زندگی، فرصت تنگی ست، بیا عاشق شو

كار خیر است، تأمل به خدا جایز نیست!

عشق، تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1263
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه