آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

« خداوند طوطی و کلاغ را زشت آفرید طوطی اعتراض کرد و زیبا شد ...

کلاغ به رضای خدا تن داد و حال طوطی در قفس است و کلاغ آزاد و رها ... »
این جمله را فروشنده دوره گردی بر روی مقوایی با ذغال نوشته بود و به دکه کوچک فلزیش آویزان کرده بود

وقتی امروز این را دیدم یقین کردم که برای آنکه حرف بزرگ و مغزدار بزنی لازم نیست شکل و شمایل و ژست انسان های دانشمند را به خود بگیری


یک دورگرد پیر هم می تواند با یک تکه مقوا و ذره ای ذغال اما فکری آسمانی به من بیاموزد و یا حداقل یاداوری کند که :'خداوند حتی اگر زشت آفریدت در آن هم حکمتی نهفته است.'

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1431
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه