آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

 

 http://up.varoone.ir/up/varoone/Pictures/fu2813.jpg

 

 

 

 

اس ام اس آغوشآغوش گرم تـــــو مهر باطلی ست

بر همه ی سردی های روزگار

 

 

 

اس ام اس آغوش

 در آغـــوشم که می گیری حلقه ی دستانت

به دور کمرم حلقه ای ست از جنس نیاز

و ناز من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی می کند

 

 

 

 

اس ام اس آغوشمن “کوهی” از دردم

بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر

بــگذار تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود … !

 

 

 

اس ام اس آغوشاز عجایب عشق

تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد می آورد
اس ام اس آغوش

وقتى در آغوشم آرام می گرفت

چشمانش را می بست

نمیدانم از احساسش بود

یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!

 

 

 

اس ام اس آغوشقصه ازآنجاشروع شدکه خیلی عصبانی بود

گفت اگه دوستم داری ثابت کن گفتم چه جوری

تیغ روبرداشت وگفت رگتو بزن

گفتم مرگ وزندگی دست خداست

گفت پس دوستم نداری

تیغو برداشتم و رگمو زدم وقتی داشتم

توآغوش گرمش جون میدادم اروم زیرلب گفت

اگه دوستم داشتی تنهام نمی ذاشتی

 


اس ام اس آغوشحسود نیستم

اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که

شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند

 

 

 

اس ام اس آغوشزیــباترین معــاشقه آغوش است

زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمی گیرد

 

 

 

اس ام اس آغوشآغــوشت بوی تلخ که هیچ بوی غرور میدهد !

و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود

 

 

 

اس ام اس آغوشقــفل دستانت را بـــگشا

آنقدر خسیس مــباش !

فقط کمی آغوش میخواهم همین

 

 

 

اس ام اس آغوشگاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته

و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی

حتی یک آغوش خیـــالی . . .

 

 

 

اس ام اس آغوش“بیــا بــغــلم”

به راستی چه سحر و جادویی ست در این دو کلمه ؟

که شنیدنش در اوج غم ها عجیب آدم را آرام میکند
اس ام اس آغوش

دیگر بالش هم آغـــوش مرا دوست ندارد

این را از گل های پژمرده شده ی روی لباسش فهمیدم

 

 

 

اس ام اس آغوشدریا که آغوش تــــو باشد

من شــناگری میشوم مبتدی!

مرا رهــا کن

بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس

 

 

 

 

اس ام اس آغوش

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 833
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه