آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

کیک به اندازه کافی پف نکرده است:

     اندازه گیری مایعات به دقت انجام نشده است. (مقدار مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است)
     میزان مخلوط کردن مواد کم یا خیلی بیشتر از معمول بوده است.
     دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.
     هنگام مخلوط کردن مواد ترتیب افزودن آنها رعایت نشده است.
     کره یا تخم مرغ مورد استفاده خیلی خنک بوده است.
     بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.
     میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.
     اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.
     قبل از اینکه مخلوط کیک آماده در فر قرار بگیرد فاصله زمانی زیادی داده شده است.

رویه کیک چسبنده است :

     روی کیک در حالیکه هنوز گرم بوده پوشانده شده است.
     میزان مایعات مورد استفاه در کیک زیاد بوده است.
     کیک به اندازه کافی پخته نشده است ( می تواند ناشی از کوتاه بودن مدت طبخ یا کم بودن دمای فر باشد)

کیک حالت خیس دارد:

     کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
     کیک به موقع از قالب خارج نشده و داخل قالب سرد شده است.
     نسبت مواد مورد استفاده درست نبوده ، زیاد بودن شکر ، مایعات و چربی می تواند باعث این حالت شود.

کیک دارای منافذ و سوراخهای متعدد و بزرگی است :

     دمای فر بسیار بالا بوده است.
     مواد اولیه به اندازه کافی مخلوط نشده است. (مخلوط کردن کم و زیاد هر دو باعث این حالت می شود)
     میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

 

کیک ظاهری چروکیده و جمع شده دارد:

     قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
     قالب بیش از حد چرب شده است.
      مواد بیش از حد مخلوط شده است.
     مقدار مایعات زیاد بوده است.
     کیک بیش از حد پخته است .(به دلیل بالا بودن دمای فر یا طولانی بودن مدت طبخ) خوابیدن پف کیک
     هوادهی مواد به درستی انجام نشده و میزان هوای حبس شده درکیک خیلی کم یا خیلی زیاد بوده است.
     پخت کیک کافی نبوده است. (دمای فر پائین یا طول طبخ ناکافی)
     میزان شکر مورد استفاده زیاد و یا مقدار مایعات نامتناسب بوده است.
     قالب مورد استفاده نسبت به مواد کوچک است.
     کیک در هنگام پخت تکان داده شده یا ضربه خورده است.
     در فر قبل از پخت باز شده است.
     دمای فر کم بوده است.
     مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین مورد استفاده زیاد بوده است.(معمولا به ازای هر پیمانه آرد یک قاشق چایخوری بکینگ پودر و یا یک چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین در نظر گرفته می شود)
     بعد از افزودن آرد خمیر زیاد مخلوط شده است.

کیک بافت زبری داشته و وسط آن فرورفته است:

     فر سر بوده و کیک به آرامی پخته است.( فر باید حداقل از ۲۰ دقیقه قبل گرم شود)
     شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.
     مواد کیک به اندازه کافی مخلوط نشده است.
     میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
     میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.
     از آرد نامناسب و سنگینی برای تهیه کیک استفاده شده است.
     مواد به درستی در قالب پخش نشده است.

Chocolate Cake

رویه کیک چسبنده ولی قسمت میانی آن خشک است :

     مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
     مدت طبخ طولانی بوده است.( بعد از اتمام زمان گفته شده باید پخت کیک کنترل شود و اگر این زمان به صورت یک محدوده گفته شده بعد از اتمام کمترین زمان ذکر شده پخت کیک مورد کنترل قرار گیرد)
     سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.
     قالب کیک نسبت به مواد مورد استفاده بسیار بزرگ بوده است .بهتر است از قالبهای ذکر شده در دستور استفاده کنید و یا آن را به طرز صحیحی جایگزین کنید.
     دمای فر نامناسب و کم بوده و کیک به جای اینکه بپزد خشک شده است.
     کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.
     مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.
     میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.
     مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.

قسمت وسط کیک بالا آماده و ترک خورده است:

     مواد بیش از حد مخلوط شده است.
     دمای فر بسیار زیاد بوده است.
     میزان آرد مورد استفاده زیاد و مایعات مورد استفاده کم بوده است.
     کیک در طبقات بالاتر از طبقه وسط فر طبخ شده است. (موقع گرم کردن فر پنجره فر را در طبقه وسط قرار دهید)

رویه کیک شیبدار و کج است:

     فر و یا پنجره فر تراز نیست.
     کف قالب کج و شیب دار است.
     مواد بخصوص بکینگ پودر به خوبی مخلوط نشده است.

رویه کیک به طور یکنواخت طلایی نشده است:

     گرما به طور یکنواخت در فر پخش نمی شود.(برای جریان بهتر هوا دقت کنید که ظرف کیک حداقل ۵ سانتیمتر از دیواره های فر و نیز ظرف دیگر فاصله داشته باشد)

ته کیک سوخته ولی وسط آن خام است:

          مثل مورد بالایی جریان گرما به خوبی در فر صورت نمی گیرد.

ته کیک خمیر و سنگین است:

    مواد کیک خوب مخلوط نشده است.
     مقدار مایعات مورد استفاده در کیک زیاد بوده است.
     تعداد تخم مرغهای مورد استفاده زیاد بوده است.

کیک کاملا سفت است:

     دمای فر خیلی بالاست.
     زمان طبخ طولانی بوده است.( پخت کیک را بعد از اتمام زمان پخت ذکر شده کنترل کنید)

رنگ کیک تیره وخاکستری است:

     از آرد نامرغوبی برای پخت کیک استفاده شده است.
    کیک چسبنده و خیس است.
     سفیده های زده شده به خوبی با آرد مخلوط نشده است.

کیک به قالب چسبیده است:

     قالب به درستی چرب و آرد پاشی نشده است.
     کیک در زمان مناسب و بعد از سرد شدن اولیه از قالب خارج نشده است. .
     کیک به اندازه کافی نپخته است.

بافت کیک حالتی مثل خرده نان دارد:

     مقدارچربی کیک کم است.
     مقدار شکر کیک کم است.
     مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
     خمیر کیک سفت بوده است. (به دلیل کم بودن مایعات مورد استفاده)
     خمیر کیک شل بوده است .(یه دلیل زیاد بودن مایعات مصرفی)

کیک از لبه های قالب بالا زده است

     مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
     اندازه قالب نسبت به مواد اولیه کوچک بوده است.

کیک منسجم نبوده و خرد می شود:

     میان شکر و بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
     کیک به صورت داغ و سریع از قالب خارج شده است.

پوسته کیک تیره است :

     فر بیش از حد داغ بوده است.
     دیواره های قالب تیره رنگ است. (به دلیل جذب بیشتر حرارت)

در بافت کیک لایه های چسبنده ای وجود دارد:

     میزان مایعات مصرفی زیاد بوده است.
     مواد به درستی مخلوط نشده است.

سطح کیک سوخته است:

     دمای فر بالا بوده است.
     مقدار مایعات مصرفی نامتناسب بوده است.

منبع : مجله هنر آشپزی

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه